Przejdź do treści
head_1
Banner SP Skrudzina
Przejdź do stopki

O szkole

Treść

 

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA BRZECHWY W SKRUDZINIE

 

 

 

 

Szkoła dysponuje:

 

 

 • pracownią komputerową
 • pracownią językową
 • biblioteką
 • stołówką
 • salką gimnastyczną
 • boiskiem sportowym

 

 

Języki obce:

 

 •  angielski
 • niemiecki

 

„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Stwarzamy więzy by dziecko miało oparcie w swoich wychowawcach i poczucie wszelkiego bezpieczeństwa dającego wewnętrzną siłę.
Wyposażamy w wiedzę i umiejętności, aby uczeń mógł sprostać trudnym wyzwaniom nowego stulecia.
Wspieramy rodziców w kształtowaniu u dzieci postaw humanistycznych, przyjmując chrześcijański system wartości.
Nasza szkoła dąży do tego, by absolwent naszej szkoły potrafił odpowiedzieć na pytanie: Jak żyć? Jakim wartościom służyć? Kim być?

Absolwent naszej szkoły:

 • jest tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym
 • doskonale funkcjonuje w swoim otoczeniu
 • jest aktywny - lubi ruch i chętnie uprawia sport w różnych jego odmianach
 • jest rozważny - zna zagrożenia występujące w jego środowisku
 • jest ciekawy świata - chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł
 • jest prawy - rozróżnia złe i dobre uczynki
 • jest otwarty - wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła
 • jest krytyczny - potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje
 • jest odpowiedzialny - stara się przewidywać skutki swoich działań

 

57363