Przejdź do treści
head_1
Banner SP Skrudzina
Przejdź do stopki

Skrudzina

Treść

SKRUDZINA jest to malowniczo położona miejscowość w Kotlinie Sądeckiej, przy głównym szlaku turystycznym na Przehybę. Jej krajobraz tworzą góry i pagórki porośnięte lasami oraz łąki i pola uprawne. Przez miejscowość przepływa rzeka Jaworzynka z ciekawymi wodospadami wybudowanymi w czasie II wojny światowej. Ze Skrudziną sąsiadują: Gaboń, Gołkowice, Moszczenica Wyżna i Przysietnica.

Po raz pierwszy nazwa miejscowości Skrudzina pojawiła się w roku 1293 jako posiadłość klasztorna. Nazwa wsi pochodzi od nazwiska jej założyciela Skrudzińskiego, szlachcica z Łącka. Skrudziński sprowadzał osadników, którzy karczowali lasy i zakładali osady. W XIX wieku władze austriackie sprowadziły do Skrudziny osadników niemieckich.

    Pierwszą szkołę w Skrudzinie utworzono w 1911 roku. Była to jednoklasowa szkoła z językiem wykładowym polskim. Do roku 1913 nauka odbywała się w domach prywatnych. Pierwszy budynek szkolny oddano do użytku w 1913 roku. Starania o budowę nowej szkoły na początku lat sześćdziesiątych podjął ówczesny kierownik szkoły Pan Władysław Opolski. Decyzja o jej budowie zapadła w 1965 roku. Obecna szkoła została wybudowana w 1967 roku w ramach programu "Tysiąc szkół na tysiąclecie". Nadano jej imię autora wierszy dla dzieci Jana Brzechwy. Po 30 latach użytkowania budynek wymagał kapitalnego remontu. Dzięki staraniom dyrektora szkoły Pani Małgorzaty Niemiec i lokalnej społeczności został przeprowadzony remont. Obecnie w zmodernizowanej i dobrze wyposażonej szkole uczy się 136 uczniów, z którymi pracuje 12 nauczycieli.

57428